Riteņu bāzes paplatināšana

 

Pamata diskam (Attēls 5.G) izņem centru no aploces un apgriež aploci otrādi ar iekšmalu uz ārmalu un iemetina centru aplocē (Attēls 5.H).

Šādi iegūst ne tikai platāku riteņu bāzi, bet arī lielāku „plaukta” efektu, jo iekšmala ir platāka.

 


Attēls 5