Nepareizais variants, taisot no diviem diskiem vienu!

 

Pamata diskam (Attēls 6.I) nozāģē aploces daļu labajā pusē vairāk uz labo pusi un donora diskam nozāģē daļu labajā pusē (platumā pēc vajadzības), atdala centru no aploces un ņem iekšmalu, kuru piemetina pie pamata diska (Attēls 6.J).

Šāds variants ir nepareizs, jo ir grūti vai pat neiespējami uzmontēt riepu - jo zemāks profils riepai, jo grūtāk uzmontēt. Problēmas sagādā tas, ka abas aploces puses ir vienāda platuma (Attēls 7, apzīm.„1” un „4”). Daudz atkarīgs ir no vidusdaļas platuma (Attēls 7, apzīm.„3”)- jo tas ir šaurāks, jo grūtāk uzmontēt riepu. Vidusdaļas platums ir atkarīgs no kopējā diska platuma (Attēls 7, apzīm.„2”), disku konstrukcijas un vajadzīgā platuma. Lai stūrējot priekšējie riteņi neķertos arkās, lieto šaurākus diskus nekā aizmugurējos, un šādā gadījumā vidusdaļa (Attēls 7., apzīm.„3”) un (Attēls 8, apzīm.„1”) būs šaura, kas apgrūtinās vai padarīs neiespējamu riepas uzmontēšanu, to nesabojājot.

Apkopojot īsumā riepu montāžu pēc šādas metodes izgatavotiem diskiem apgrūtina:

1. Vienāda platuma aploces daļas (Attēls 7, apzīm.„1” un „4”).

2. Diska vidusdaļas platums (Attēls 7, apzīm.„3”).

3. Riepu profila augstums.

Veiksmīga riepas montāža ir atkarīga no diska konstrukcijas. Ja par pamata disku ņem disku, kuram iekšmalas konstrukcija ir ar slīpumu (Attēls 9, M-2), un ārmalu nogriež no diska ar konstrukciju kā parādīts Attēlā 9: K-1, sanāk disks ar konstrukciju, kā redzams Attēlā 10. Šis variants ir kā kompromiss. Pamata diska aploces slīpums nodrošina vietu, kur palikt riepas malai, bet kopumā montēšana būs apgrūtināta un to uzmontēt, nesabojājot riepu, varēs profesionāli riepu montētāji. Šāds princips daļēji neattiecas uz kameru diskiem.

 


Attēls 6

 

 

Attēls7

 

 

Attēls 8

 

 

Attēls 9

 

 

 

Attēls 10